Phòng Đào tạo

Văn phòng: Phòng 134 - Nhà A4 - Trường Đại học Thủy lợi

Địa chỉ: Số 175 Tây Sơn - Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 35631537

 

E-mail: tuyensinh@tlu.edu.vn

Facebook page: Đại Học Thủy Lợi